Language

پژوهشکده نفت و گاز دانشگاه صنعتی سهند

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، با موافقت شورای گسترش آموزش عالی پژوهشکده‌های نفت و گاز در دانشگاه صنعتی سهند و پژوهشکده انرژی در دانشگاه کاشان راه‌اندازی می‌شود.بر اساس این گزارش، شورای گسترش آموزش عالی با تأسیس پژوهشکده نفت و گاز با پنج گروه پژوهشی ازدیاد برداشت، شبیه سازی مخازن، مهندسی حفاری و بهره برداری نفت، مکانیک سنگ و خاک و سازه‌های دریایی در دانشگاه صنعتی سهند موافقت قطعی به عمل آورد.
  • پژوهشکده نفت و گاز
  • دست آوردها
  • دانشجویان

پژوهشکده نفت و گاز

دوشنبه , ارديبهشت 15 1393
1457

دست آوردها

دوشنبه , ارديبهشت 15 1393
1457

دانشجویان

دوشنبه , ارديبهشت 15 1393
1490

فرم ورود

Hide Main content block